منو

راهنمای پردازش و ارسال سفارش

شرایط پردازش و ارسال سفارشات ثبت شده، با توجه به نوع سفارش (سفارش اکسپرس و سفارش عادی) متفاوت است:

سفارش‌های اکسپرس

زمان ارسال: سفارش‌های اکسپرس که تا ساعت 16 هر روز کاری ثبت شوند (روزهای پنج‌شنبه‌ها تا ساعت 14)، در همان روز کاری و حداکثر ظرف مدت 2 ساعت پردازش و ارسال می‌گردد و سفارش‌هایی که پس از ساعت‌های ذکر شده و روزهای تعطیل ثبت شوند روز بعد تحویل داده می‌شوند.

هزینه پردازش: فرآیند ثبت و پردازش سفارش توسط شرکت (CAAR) انجام می‌شود و بابت آن وجهی از مشتریان دریافت نمی‌شود.

هزینه ارسال: شرکت (CAAR) به منظور حداکثر خدمت‌رسانی به مشتریان خود، با توسعه تیم لجستیک اختصاصی، هزینه‌ای جهت ارسال سفارشات از مشتریان دریافت نمی‌کند.

 

 

سفارش‌های عادی

زمان ارسال: سفارش‌های عادی که تا ساعت 16 هر روز کاری ثبت شوند (روزهای پنج‌شنبه‌ها تا ساعت 14)، قابل ارسال در روز کاری بعد خواهند بود. سفارش‌هایی که پس از ساعت‌های ذکر شده و روزهای تعطیل ثبت شوند، در روز کاری بعد پردازش شده و تحویل آنها براساس شرایط سفارش‌های عادی انجام خواهد شد.

هزینه پردازش: فرآیند ثبت و پردازش سفارش توسط شرکت (CAAR) انجام می‌شود و بابت آن وجهی از مشتریان دریافت نمی‌شود.

هزینه ارسال: شرکت (CAAR) به منظور حداکثر خدمت‌رسانی به مشتریان خود، با توسعه تیم لجستیک اختصاصی، هزینه‌ای جهت ارسال سفارشات از مشتریان دریافت نمی‌کند.